Chính sách đổi trả của Đặc Sản Đà Lạt Store

Chúng tôi chỉ chấp nhận đổi trả với các sản phẩm lỗi do Đặc Sản Đà Lạt Store như sản phẩm hết hạn sử dụng,giao không đúng hàng và sản phẩm đã bị khui ra.